หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
การเกษตร ประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง มะนาว ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะฉะนั้นราคาพืชผลทางการเกษตร จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรด้านรายได้
ภูมิประเทศ
 
ภูมิประเทศของอบต. หนองทอง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 35% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 60% และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)
 
ภูมิอากาศ
     
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงหรืออาจมี ลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง”
ซึ่งอาจนานประมาณ 1-3 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตอบต.ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์
เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือ
อาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 18 องศา
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99
  วัด จำนวน 8 แห่ง
  ฌาปนสถาน จำนวน 8 แห่ง
  สถานไธ่จั๋น จำนวน 1 แห่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
  ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประมาณเดือน พฤษภาคม
  ประเพณีสืบสานประเพณีบุญผะเหวด
ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน
  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม, ตุลาคม, พฤศจิกายน
 
การศึกษาในตำบล
   
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนบ้านหนองทอง หมู่ที่ 1
  โรงเรียนบ้านเนินกรอย หมู่ที่ 2
  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน หมู่ที่ 3
  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 4
  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9
โรงเรียนในสังกัด อบต. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินกรอย หมู่ที่ 2
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเนินกรอย หมู่ที่ 2
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนใหญ่ หมู่ที่ 10
คลินิค จำนวน 4 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ : 055-855-585 โทรสาร : 055-855-855 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
จำนวนผู้เข้าชม 3,232,522 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com