หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 
 
 
ข่าวสาร อบต.
  
ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทําคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

ด้วยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกําแพงเพชรได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมกําหนดจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทําคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกําลังใจ ความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่มุ่งมั่นทุ่มเทดําเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานถ่ายทอดฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม อันเป็นกลไกสําคัญในการรักษามรดกภูมิปัญหาทางวัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญหาย และเป็น แบบอย่างที่ดีแก่บุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทองจึงขอเชิญชวนบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือ หน่วยงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองหรือ สมัครในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในประเภทบุคคลและประเภทกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือ หน่วยงาน โดยให้จัดส่งใบสมัครโดยตรงไปยังกลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กองมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และขอให้สําเนาใบสมัครส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบทางหนึ่งด้วยผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0816_5adla.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 10.43 น. โดย คุณ ธวัช ยศจัตุรัส

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ : 055-855-585 โทรสาร : 055-855-855 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
จำนวนผู้เข้าชม 583,738 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com