หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 
 
 
ข่าวสาร อบต.
 


๒๐ กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

๒๐ กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
      องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศชาติสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชน สากล ภายใต้คําขวัญ &ldquo;ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ&rdquo; (Participation, Development and Peace) เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ซึ่งหมายถึงหนุ่มสาวที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๕ ปี ได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่ จะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และ สามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน เยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ในขณะนั้น จึงได้เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชน แห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ กําหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชน แห่งชาติ

ความสําคัญ ของวันที่ ๒๐ กันยายน
      วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชน แห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชน ควรสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสอง พระองค์ เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2565 เวลา 09.00 น. โดย คุณ ชินกร เกตุทิม

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ : 055-855-585 โทรสาร : 055-855-855 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,229,761 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com