หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสวนปา - หนองปลาสาม หมู ที่ ๙ บาน สมบูรณพัฒนา ตําบลหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2566 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางงานวางทอระบายนํ้า คสล.มอก. ทดกํานันทอง หมู ที่ ๒ บานเนินกรอย จํานวน ๒ จุด ตําบลหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2566 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสําฤทธิ์ สังขแยม หมู ที่ ๔ บานโคกเจริญ ตําบลหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2566 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดําเนินการดูดสิ่งปฏิกูลในบอเกรอะหองนํ้า ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน โนนใหญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2566 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสําฤทธิ์ สังขแยม หมู ที่ ๔ บานโคกเจริญ ตําบลหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2566 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาไกรลาส - นานางอรนุช หมู ที่ ๘ บานสี่ หลัง ตําบลหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2566 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดครุภัณฑ์สํานักงาน (แผนงานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มี.ค. 2566 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (แผนงานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มี.ค. 2566 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มี.ค. 2566 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (งานบริหารงานคลัง) จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มี.ค. 2566 3
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ : 055-855-585 โทรสาร : 055-855-855 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,475,837 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com