หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4). พ.ศ. 2562. [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 179  
 
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 554  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 214  
 
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 271  
 
พรบ.ข้อมูข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.2540 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่-อปท. พ.ศ.2542 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  คู่มือประชาชน
SERVICE
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์ : 055-855-585 โทรสาร : 055-855-855 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,285,117 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com